Adoracja w Piątek

Zapraszamy Cię na piątkowe adoracje,
każdy piątek o godz. 19.00.
Po adoracji jest możliwość skorzystania
z sakramentu pojednania.