Małżeństwo

Warto zaprosić Boga, by razem z Nim iść przez życie.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Bracia kapucyni z wielką radością pomogą w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa oraz chętnie pobłogosławią nowe związki małżeńskie.

Kursy przygotowujące prowadzi br. Przemek Kryspin ( br.przemek79@gmail.com)
tel.0472 012 546

 

Dokumenty potrzebne przy zawarciu małżeństwa

1. świadectwo chrztu, (z datą nieprzekraczającą trzech miesięcy)

2.  zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa

3. dane personalne świadków

4. wypełniony protokół