Małżeństwo

Warto zaprosić Boga, by razem z Nim iść przez życie.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Bracia kapucyni z wielką radością pomogą w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa oraz chętnie pobłogosławią nowe związki małżeńskie.

Kursy przygotowujące prowadzi br. Rafał ( rafalchw@wp.pl)

 

Dokumenty potrzebne przy zawarciu małżeństwa

1. świadectwo chrztu, (z datą nieprzekraczającą trzech miesięcy)

2.  zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa

3. dane personalne świadków

4. wypełniony protokół