Schola

W naszej wspólnocie psługują dwie muzyczne schole.