Poświecenie ikony N.M.P Częstochowskiej

Zdjęcia bezpłatnie wykonali: Maciej Różański i Monika Kardyś.  Dziękujemy