• Przychodzę Boże aby pełnić Twoją wolę
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
  • Msza I sobotnia
  • Jezus Zmartywchwstał
  • Liturgia nadchodzących świąt

Jezus Zmartywchwstał

Drodzy przyjaciele, niech radość ze Zmartwychwstania Pana opromienia wasze serca. Bracia Kapucyni życzą wam silnej wiary w Jezusa, Który zwyciężył śmierć i grzech. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu świąt, w sposób szczególny naszym muzykom, lektorom, ministrantom, Barbarze, Magdzie i Gosi za kwiaty oraz Stanisławowi z przygotowanie ogniska. Za zdjęcia dziękujemy Monice.

Read More >>

Liturgia nadchodzących świąt

Liturgia TridiuumWielki Czwartek 19.00Wielki Piątek 19.00Wigilia Paschalna 20.00– liturgię rozpoczynamy w ogrodzie od Italielei 98a Okazja do spowiedzi – sobota 08.30 –  13.30 Błogosławienie pokarmów – sobota 08.30 – 13.30   Niedziela Wielkanocna: Rezurekcja 06.00, następnie Msze św. o 9.30; 12.15; 17.00 Poniedziałek Wielkanocny:   Msze św. o 9.30; 12.15; 17.00

Read More >>