• Msza św. w niedzielę,  on-line  godz. 11.00
  • Adoracja w Piątek o 19.00 on-line
  • Konkurs w Polskiej Wspólnocie Katolickiej z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II
  • List Prezydenta Polski z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
  • Możliwość spowiedzi

Możliwość spowiedzi

  Sakrament spowiedzi Kochani, dobra wiadomość. Biskup udzielił pozwolenia na sprawowanie sakramentu spowiedzi. Kiedy spowiadamy: każdego dnia tygodnia, z wyjątkiem niedzieli w godz. 8.00-12.00; 14.30- 20.00. W niedzielę, niektórzy przychodzą na modlitwę, więc chcemy ją umożliwić, dlatego z racji ograniczeń liczbowych nie będziemy spowiadać. Gdzie: spowiedź odbywa się w kaplicy Matki Bożej, poza konfesjonałem. Jak wezwać spowiednika: jeżeli w danym momencie nie ma spowiednika w kościele, przy konfesjonale jest tel.,…

Read More >>

Short Shot br. Rafał Chwedoruk OFM Cap

Short Shot br. Rafał Chwedoruk OFM Cap’ Short Shot 17 Short Shot 16 Short Shot 15 Short Shot 14 Short Shot 13 Short Shot 12 Short Shot 11 Short Shot 10 Short Shot 9 Short Shot 8 Short Shot 7 Short Shot 6 Short Shot 5 Short Shot 4 Short Shot 3 Short Shot 2 Short Shot 1  

Read More >>

Komunikat o. Damiana Kopytto

P OLSKA W SPÓLNOTA K ATOLICKA W B ELGII K OORDYNATOR D USZPASTERSTWA P OLSKIEGO W B ELGII P OOLSE K ATHOLIEKE G EMEENSCHAP IN B ELGIË C O Ö RDINATOR VAN P OOLSE P ASTORAAL IN B ELGIË C OMMUNAUTE C ATHOLIQUE P OLONAISE EN B ELGIQUE C OORDINATEUR DE LA P ASTORALE P OLONAISE EN B ELGIQUE Portaels 24 – 1030 Bruxelles – Belgique Tél.: +32 471 31…

Read More >>

Msze święte oraz wszystkie publiczne celebracje liturgiczne -zawieszone

Drodzy przyjaciele naszego kościoła.  Z przykrością informujemy, iż wszelkie celebracje liturgiczne zostały decyzją rządu belgijskiego zawieszone do 8 czerwca. Nasz kościół jest otwarty każdego dnia od 7.00 do 19.00. Msze święte w niedzielę on-line o godz. 11.00 Adoracja w piątek on-line o godz. 19.00 Zapewniamy was o naszej modlitwie, jednocześnie o nią prosimy. Vanuit de Nationale veiligheidsraad is er beslist om geen versoepeling toe te staan voor collectieve diensten in…

Read More >>

Drodzy przyjaciele naszego kościoła

  Drogie Siostry i Bracia Jezus pokonał śmierć, zwyciężył moce zła i nam wszystkim otworzył niebo. Bracia kapucyni życzą Wam kochani, aby radosne Alleluja niedzielnego poranka rozbrzmiewało w waszych domach. Życzymy Wam: głębokiej wiary w Zmartwychwstanie, potrzebnych sił w przeżywaniu tych trudnych czasów oraz nadziei. Niech to doświadczenie będzie również okazją do odkrycia rzeczywistości, które do tej pory jawiły się jako normalne i czasami umykały naszej uwadze. Obiecujemy modlitwę i…

Read More >>