• Link do rezerwacji Mszy świętych
  • Wakacyjne godziny Mszy  św.
  • I Sobota Miesiąca
  • Zapisy na Mszę Świętą
  • Uroczystość Serca Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Drodzy przyjaciele naszego kościoła 31 Maja obchodzimy w Kościele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia kończymy czas zwany „czasem wielkanocnym”. Jeżeli ktoś nie odbył spowiedzi wielkanocnej może to uczynić w czasie najbliższym, biskupi udzielili stosownej dyspensy. Wszystkim Wam życzymy Darów Ducha Świętego, niech On Was prowadzi i uświęca. W naszym kościele jest możliwość osobistej modlitwy i korzystania z sakramentu pojednania. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli sprawować Mszę św. w…

Read More >>

Możliwość spowiedzi

  Sakrament spowiedzi Kochani, dobra wiadomość. Biskup udzielił pozwolenia na sprawowanie sakramentu spowiedzi. Kiedy spowiadamy: każdego dnia tygodnia, z wyjątkiem niedzieli w godz. 8.00-12.00; 14.30- 20.00. W niedzielę, niektórzy przychodzą na modlitwę, więc chcemy ją umożliwić, dlatego z racji ograniczeń liczbowych nie będziemy spowiadać. Gdzie: spowiedź odbywa się w kaplicy Matki Bożej, poza konfesjonałem. Jak wezwać spowiednika: jeżeli w danym momencie nie ma spowiednika w kościele, przy konfesjonale jest tel.,…

Read More >>

Short Shot br. Rafał Chwedoruk OFM Cap

Short Shot br. Rafał Chwedoruk OFM Cap’ Short Shot 17 Short Shot 16 Short Shot 15 Short Shot 14 Short Shot 13 Short Shot 12 Short Shot 11 Short Shot 10 Short Shot 9 Short Shot 8 Short Shot 7 Short Shot 6 Short Shot 5 Short Shot 4 Short Shot 3 Short Shot 2 Short Shot 1  

Read More >>

Komunikat o. Damiana Kopytto

P OLSKA W SPÓLNOTA K ATOLICKA W B ELGII K OORDYNATOR D USZPASTERSTWA P OLSKIEGO W B ELGII P OOLSE K ATHOLIEKE G EMEENSCHAP IN B ELGIË C O Ö RDINATOR VAN P OOLSE P ASTORAAL IN B ELGIË C OMMUNAUTE C ATHOLIQUE P OLONAISE EN B ELGIQUE C OORDINATEUR DE LA P ASTORALE P OLONAISE EN B ELGIQUE Portaels 24 – 1030 Bruxelles – Belgique Tél.: +32 471 31…

Read More >>

Msze święte oraz wszystkie publiczne celebracje liturgiczne -zawieszone

Drodzy przyjaciele naszego kościoła.  Z przykrością informujemy, iż wszelkie celebracje liturgiczne zostały decyzją rządu belgijskiego zawieszone do 8 czerwca. Nasz kościół jest otwarty każdego dnia od 7.00 do 19.00. Msze święte w niedzielę on-line o godz. 11.00 Adoracja w piątek on-line o godz. 19.00 Zapewniamy was o naszej modlitwie, jednocześnie o nią prosimy. Vanuit de Nationale veiligheidsraad is er beslist om geen versoepeling toe te staan voor collectieve diensten in…

Read More >>