Pielgrzymka do Fatimy – Santiago de Compostella – Oviedo – Lourdes

Dzięki życzliwości Boga 78 osobowa grupa pielgrzymów z Antwerpii mogła w dniach 24-31 maj 2017  przeżyć kilka dni w najpiękniejszych miejscach kultu w Portugalii, Hiszpanii oraz Francji. Najpiękniejszym i najbardziej wzniosłym był czas spędzony u Matki Bożej Fatimskiej. Był to czas swoistych rekolekcji, modlitwy, adoracji, procesji oraz wewnętrznego odnowienia. Bardzo dziękujemy Bogu oraz opiece Matki Bożej jak i wspaniałym pielgrzymom.