Adoracja w piątki, także online

Zaprszamy na adorcję w piątki o godz. 19.00

Proszę kliknąć na nasze kanały.

na YouTube i Facebook.