Br. Rafał został skierowany do nowej posługi duszpasterskiej

Drodzy przyjaciele naszego kościoła. Pragnę poinformować, że br. Rafał przez przełożonych zakonnych został skierowany do nowych zadań duszpasterskich poza Belgią. Chcę mu bardzo podziękować za włożone serce, entuzjazm oraz wszelkie dobro, którego był autorem. Br. Rafał spędził w Antwerpii ponad 10 lat, był bardzo mocno zaangażowanym duszpasterzem, jednocześnie człowiekiem głębokiej modlitwy.

Jednocześnie proszę o modlitwę, aby dzieło duszpasterskie, które z br. Rafałem rozpoczęliśmy w Antwerpii było nadal kontynuowane oraz ulegało rozwojowi.

Br. Marcin