Br. Tomek otrzymał nową misję

Bracia kapucyni są braćmi w drodze, br. Tomasz Okoń po czteroletniej posłudze w Antwerpii otrzymał nową misję, został posłany do Łomży. Za wszelkie dobro, które Pan przez niego czynił – dziękujemy.