Dobre wspomnienia z rekolekcji wielkopostnych

Dobre wspomnienia z rekolekcji wielkopostnych

W dniach 16-18 marca powiało słowem i łaską, by zwrócić nasze serca ku Panu. Świadectwo rekolekcjonisty, brata Przemysława Kryspina prowadziło nas na drogi szczerości wobec siebie samego, również w tych trudnych bolących sprawach. Ta droga przez chaszcze naszego serca miała nas zawsze prowadzić do miłosiernego Boga, który pragnie iść z nami przez nasze życie i prowadzić nas swą łaską ku wolności i pokoju. Forma i treść rekolekcji efektywnie służyła temu, by przybliżyć się do Pana, by przyjąć jego przebaczenie i z serca przebaczyć też tym, którzy nas zranili. Bez wątpienia był to czas przyjęcia nowego ducha w nasze życie, ducha który stawia nas na nogi, który stawia nas w prawdzie, który stawia nas przed uzdrawiającym Bogiem.  Dziękujemy Bogu i br. Przemkowi za ten dar rekolekcji.

br. Rafał