Franciszkańskie rekolekcje dla młodzieży

Franciszkańskie rekolekcje dla młodzieży

W czasie jesiennych wakacji (28-31październik) młodzież gromadząca się przy naszym kościele uczestniczyła w franciszkańskich rekolekcjach, które miały miejsce w Carlsbergu, w ośrodku oazowym w Niemczech. Przez te kilka dni mieliśmy szansę zapoznać się ze świętym Franciszkiem z Asyżu bazując na analizie jego pism.

Bardzo wyraźnie dało się zauważyć, że jednym z istotnych tematów, często podejmowanym przez Franciszka jest obecność osoby Jezusa Chrystusa w Jego ciele i krwi pod postacią chleba i wina. Święty jest dogłębnie przejęty tak wielkim darem Boga i pełen zachwytu wyraża swoją wdzięczność i uwielbienie. Gani też tych, którzy nie są zainteresowani  obecnym pośród nich Bogiem, zajmując się czymś innym. Oto niektóre fragmenty odsłaniające duch św. Franciszka: „25Wielkie to nieszczęście i pożałowania godna słabość, że gdy macie Go wśród siebie obecnego, wy zajmujecie się czymś innym na świecie. 26Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16, 16; J 11, 27)! 27O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! 28Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed nim serca wasze (Ps 61, 9), uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego (por. 1 P 5, 6; Jk 4, 10). 29Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje.”(z listu do Całego Zakonu).  „19 I bardzo wystrzegajmy się złości i przebiegłości szatana, który nie chce, aby człowiek miał umysł i serce skierowane do Pana. 20I krążąc usiłuje pod pozorem jakiejś nagrody lub korzyści pociągnąć serce człowieka i zdusić w jego pamięci słowo i przykazania Pańskie, i chce omamić serce ludzkie sprawami i troskami świata i zamieszkać w nim,”( 1Reg22).

Nasz pobyt w Carlbergu to czas modlitwy, wspólnej zabawy a także wędrówki po rozległych terenach leśnych położonych na malowniczych wzniesieniach. Po drodze zwiedziliśmy też piękne, historyczne miasto Trier (Trewir). Wdzięczni jesteśmy za ten czas Bogu, a gospodarzom ośrodka za życzliwość, miłe przyjęcie i dobrą kuchnię. Mamy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości uczestniczyć w czymś podobnym. Był to nasz drugi wyjazd o takim charakterze.

Br. Rafał