Jezus Zmartywchwstał

Drodzy przyjaciele, niech radość ze Zmartwychwstania Pana opromienia wasze serca. Bracia Kapucyni życzą wam silnej wiary w Jezusa, Który zwyciężył śmierć i grzech.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu świąt, w sposób szczególny naszym muzykom, lektorom, ministrantom, Barbarze, Magdzie i Gosi za kwiaty oraz Stanisławowi z przygotowanie ogniska. Za zdjęcia dziękujemy Monice.