Kazania rekolekcyjne ks. dr Andrzeja Jędrzejewskiego

Kazanie z niedzieli 26.03.2017

Medytacja z Gorzkich Żali 26.03.2017

Kazanie z poniedziałku 27.03.2017

Kazanie z wtorku 28.03.2017