Nasz nowy zarząd

DNIA 18 KWIETNIA XXV KAPITUŁA PROWINCJALNA

DOKONAŁA WYBORU NOWEGO MINISTRA PROWINCJALNEGO

I JEGO RADY

Nowym ministrem prowincjalnym, wybranym na trzyletnią kadencję, został wybrany br. Łukasz Woźniak. Do tej pory był przełożonym wspólnoty Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu. Wcześniej w Zakonie pełnił funkcję duszpasterza, katechety, sekretarza misyjnego. Kilka lat pracował na misjach w Gabonie.

W skład zarządu weszli również br. Tomasz Wroński, gwardian z Białej Podlaskiej, który objął również funkcję wikariusza prowincjalnego, br. Michał Deja, z Centrum Duchowości Honoratianum, br. Artur Fredo, magister ponowicjatu z Lublina i br. Krzysztof Przybylski, sekretarz misyjny z Warszawy.

OD LEWEJ:

  • Br. Krzysztof Przybylski (IV radny);
  • br. Artur Fredo (III radny);
  • br. Štefan Kožuh (wikariusz generalny Zakonu, przewodniczący Kapituły);
  • br. Łukasz Woźniak (minister prowincjalny);
  • br. Tomasz Wroński (wikariusz prowincjalny);
  • br. Michał Deja (II radny)