Uroczystość N.M.P Częstochowskiej

W piątek 26 sierpnia Uroczystość NMP Częstochowskiej.
Msza św. w j. polskim o godz. 20.00