Uroczystość św. Franciszka

We wtorek  03 października w naszym kościele będziemy obchodzić doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka
z Asyżu.
Msza św. będzie sprawowana o godz. 19.00, w j. niderlandzkim i polskim, czytania będą również po polsku, po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo Transitus.
Po Mszy św. zapraszamy na małe przyjęcie do klasztoru.