Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zapraszamy na Msze św. o godz. 19.00 w poniedziałek 09 kwietnia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego