Zapraszamy na modlitwę i konferencję z o. John Bashabora