Zapraszamy, Rekolecje dla osób samotnych

Zapraszamy, Rekolecje dla osób samotnych:
Część dla wszyskich chętnych
W najbliższy piątek, 15.03 Adoracja o godz. 19.00, Msza św. po Adoracji
W najbliższą sobotę, 16.03 zapraszamy na Mszę św. 16.30
W niedzielę zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.30
prowadzi ks. dr. Marcin Bider
(osoby zapisane mają dodakowo zajęcia w sobotę i niedzielę)