UroczystościBożego Ciała

W przyszłą niedzielę 23 czerwca zapraszamy na Uroczystości Bożego Ciała.

Msza św.  w katedrze w Antwerpii o godz. 10.00 a po niej procesja ulicami miasta.
W naszym kościele nie ma mszy o 09.30 i 12.15.  Zapraszamy na godz. 17.00