Wakacje

Bracia kapucyni życzą wam naszym przyjaciołom dobrych wakacji.