I Sobota Miesiąca

Zapraszamy na I sobotę.
17.00 Różaniec
18.00 Msza św.
19.00 Uwielbienie