Kazania rekolekcyjne o. Andrzeja Derdziuka

Kazanie Maryjne z soboty 03.12.2016 godz. 19.30

Kazanie z niedzieli 04.12.2016 godz. 12.15

Kazanie z poniedziałku 05.12.2016 godz. 18.30

Kazanie z wtorku 06.12.2016 godz. 18.30