Pielgrzymka do Paryża organizowana przez Panią Marię Boguszewską