Święto Matki Bożej Anielskiej – Porcujunkula, Środa godz. 19.00

Bracia kapucyni w Antwerpii zaprszają na odpust, 2 sierpnia godz. 19.00. Po Mszy św. przewidziany jest słodki poczęstunek w ogrodzie. Spowiedź św. od godz. 18.00. Zapraszamy.

 

Święty Franciszek z Asyżu żywił wielką cześć i miłość do Najświętszej Maryi Panny, dlatego też w początkach swego nawrócenia wyremontował, a później otaczał staranną opieką malutki kościółek dedykowany Matce Bożej Anielskiej, który tkwił porzucony w lesie, w dolinie u stóp Asyżu. Kościółek – w którego ołtarzu znajduje się obraz ze sceną Zwiastowania – ze względu na swe mikroskopijne rozmiary potocznie był nazywany przez miejscowych ludzi „Porziuncola”, co po włosku dosłownie znaczy „cząsteczka”. Franciszek ukochał to miejsce w sposób wyjątkowy i chciał, aby bracia mieli je w szczególnej czci i zawsze strzegli, „jako zwierciadło zakonności w pokorze i najwyższym ubóstwie”, pisze brat Tomasz Celano. Tam też Święty gromadził swych pierwszych towarzyszy polecając Maryi rozwój malutkiej wspólnoty. Później niejednokrotnie zachęcał braci, by miejsce to pozostało duchowym centrum i sercem całego Zakonu Franciszkańskiego. U Matki Bożej Anielskiej zakończył też swe doczesne życie dnia 4 października AD 1226, wieczorem.

Ubogi Brat z Asyżu kochając bezmiernie Boga, dla którego porzucił wszystko, bardzo też bolał nad losem grzeszników, których występki izolują od Bożej dobroci, a w konsekwencji, w godzinę śmierci mogą doprowadzić do potępienia wiecznego. Często płakał nad ich straceńczym losem. Poruszony głębokim współczuciem dla tych, którzy błąkają się uwikłani w grzechy, wyprosił u Ojca Świętego nadzwyczajny przywilej dla swego ukochanego kościółka Matki Bożej Anielskiej, aby wspomóc nawrócenie grzeszników. Przywilej polegał na tym, że ktokolwiek nawiedzi to miejsce, w każdy dzień roku może uzyskać odpust zupełny – czyli darowanie kar doczesnych za grzechy – jeśli był u spowiedzi i Komunii świętej, a więc jest w stanie łaski. Wyjątkowość tego przywileju polegała na tym, że do czasów Franciszka odpust zupełny można było uzyskać tylko w jeden z dni patronalnych kościoła, a więc zwykle raz lub co najwyżej kilka razy w roku. W Porcjunkuli było to możliwe 365/366 dni w roku i tak jest do dziś.

Natomiast my wszyscy możemy obecnie cieszyć się odpustem w dniu święta Matki Bożej Anielskiej, czyli 2 sierpnia każdego roku, ponieważ na mocy decyzji papieskich w tym dniu można go uzyskać we wszystkich kościołach franciszkańskich na całym świecie, jak też w kościołach parafialnych, pod zwykłymi warunkami. Niech tegoroczna uroczystość, tak bliska sercu świętego Franciszka, zachęci nas do pojednania z Bogiem w sakramentach Kościoła.