Zapraszamy 15 sierpnia na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kochani nasi przyjaciele

Liturgia słowa przygotowana na dzisiejszą uroczystość podkreśla rolę, jaką Najświętsza Maryja Panna odegrała w dziejach zbawienia. Prorocki opis z Apokalipsy Świętego Jana ukazuje Ją jako wywyższoną przez Boga Matkę Syna Bożego, otoczoną szczególną opieką Bożą. Ewangelia przypomina moment nawiedzenia przez Maryję Jej krewnej Elżbiety, która raduje się odwiedzinami Matki Pana. Maryja sławi Boga w hymnie Magnificat. I my możemy żyć w taki sposób, jeśli w Jezusie uznamy swego Mistrza i Pana.

Niech Maryja, Matka Słowa, pomoże nam przyjąć je do naszych serc.
Prosimy o przyniesienie bukietów kwiatów do poświęcenia.

Msze święte

w  godz. 08.00 Nl, 09.00 Pl, 12.30 Pl i 17.00 Pl.

W każdą niedzielę i święta Msze św. są transmitowane.

Zapraszamy na YouTube oraz Facebook