Tak wygląda miłosierdzie

Od wtorku w Kościele trwa Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Aby uzyskać odpust zupełny w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia należy:
  • Odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia,
  • Być w stanie łaski uświęcającej (jeśli trzeba przystąpić do sakramentu pokuty),
  • przyjąć Komunię św.,
  • pomodlić się według intencji Ojca Świętego;
  • wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Osoby te, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

,,Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.”
bulla „Misericordiae vultus”.