Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tę prawdę jako dogmat ogłosił papież Pius IX słowami:„Dzięki cudownemu działaniu Boga Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków”,stajemy po raz kolejny wobec niepojętej ekonomii i logiki Miłości Boga do człowieka. Bóg, który jest Miłością, który jest pełnią istnienia i szczęścia, powołuje do istnienia człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W zawierzeniu i zaufaniu powierza mu wszelkie stworzenie”.

Msza św. o godz. 19.00