Usłyszeć głos Boga

Zapraszamy w przyszły wtorek 24 listopada na godz. 19.00, na Eucharystię, a po niej na spotkanie
z ks. Jackem Hermą z Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu.

Temat: Jak rozważać Słowo Boże?