Wakacje ministrantów

W dniach 5-7 września 11 naszych ministrantów spędziło w Ieper wakacje i rekolekcje zarazem. Naszej obecności towarzyszyła 70 rocznica wyswobodzenia Ieper przez Pancerną Dywizję gen. Maczka – 6 września 1944. Nie lada zaszczytem była dla nas polska flaga umieszczona na ratuszu miasta. Oczywiście byliśmy przy pamiątkowej tablicy, która obok innej dedykowanej żołnierzom francuskim, od kilku lat jest umieszczona na ratuszu. Oczywiście z pasją i przejęciem zwiedziliśmy muzeum Flanders Fields poświęcone I Wojnie Światowej. Również muzeum w Passchendaele 1917, to mocny dotyk prawdy o I WŚ. Nie mówiąc już o największym cmentarzu Tyne cot liczącym 11 tys. Grobów i 34 tys. nazwisk poległych tam żołnierzy. W Ieper natomiast Menenpoort jest miejscem pamięci dla ponad 50 tys. żołnierzy. Temat walki jaką trzeba toczyć o wolność Ojczyzny skłonił nas do rozważania tekstu św. Pawła z listu do Efezjan, mówiącego o walce duchowej, jaką musimy toczyć ze złem, i o sposobie, w jaki możemy tą walkę wygrać. Czas wolny wypełniała nam piłka nożna i radość przy wspólnych posiłkach. Nasz wyjazd jednogłośnie uważamy za bardzo udany, za co Bogu dzięki.

Br. Rafał