Tryptyk Rzymski

Tryptyk Rzymski
poemat Jana Pawła II

21 października, dzięki staraniom dyrektor Polskiej Szkoły w Antwerpii, pani Moniki Pruska, mielismy zaszczyt gościć w naszym kościele Dariusza Bereskiego – aktora, poetę, mistrza mowy polskiej, oraz Michała Hajduczenia – muzyka śpiewającego w cerkwii prawosławnej, kompazytora i kontrabasistę. Niecodzienne przeżycie pozostawiło w naszych sercach moc wrażeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przez słowo i muzykę rozwijają naszą wrażliwość na piękno i prawdę.

br. Rafał