Zapraszamy na Adorację

Zapraszamy cię w każdy piątek na 19.00.