Zapraszamy w niedzielę na Eucharystię i kazania br. dr Wiesława Block OFM Cap

Zapraszamy Cię na spotkanie ze św. Franciszkiem z Asyżu i św. Klarą poprzez kazania, które w niedzielę 13 sierpnia wygłosi br. Wiesław Block-kapucyn. Br. Wiesław jest porofesorem Papieskiego

Uniwersytetu Antonianum w Rzymie.

Kazanie z 13.08.2017